фирмено представяне
Инлаб ООД е българска частна компания създадена през 2005 година с идея да предоставя професионално управление на информационни системи и ресурси и да внедрява системи за управление на интелигентни сгради.
Чрез предлагането на цялостна услуга по проектирането, изграждането и поддръжката на интегрирани системи инвеститорът получава всички технологични елементи за управление на бизнеса си от един доставчик. По този начин се намалява стойността за изграждане на отделните системи, разрешава се проблемът с връзките между тях, повишава се ефективността им и се улеснява управлението.

партньорства

Microsoft Gold Certified Partner
Сертификатът Microsoft Gold Certified Partner показва най-високо ниво на компетентност и експертност при работа с технологиите на Майкрософт. Златният сертификат се издава при реално внедрени проекти, които отговарят на строго определени критерии.

Cisco SMB Select Partner
Партньорите със сертификат Cisco SMB Select Partner демонстрират отлични способности за работа със Сиско технологии и внедряване на интегрирани мрежови решения.

екип
Инлаб ООД притежава екип от млади професионалисти, мотивирани да се развиват и прилагат знанията и уменията си на практика за постигане на високи резултати. Чувството за отговорност, личната инициатива и умението за работа в екип са високо ценени, тъй като са ключов момент в по-нататъшното развитие на фирмата.

 

9000 Варна
ул. Петър Райчев 24
Т +359 52 785 633
Ф +359 52 785 634
office@inlab.bg

Научете повече за проект "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"